Vé máy bay

Hướng dẫn nộp đơn xin Visa Úc

Thông tin tổng quát về nộp đơn xin Visa: Thông tin này được cung cấp để hỗ trợ quí vị hoàn chỉnh hồ sơ xin Visa tại Việt Nam. Quí vị cũng phải đọc thông tin hướng dẫn về việc đi thăm hoặc định cư tới Úc trên trang web chủ của Bộ Nhập cư và Quốc tịch (DIAC).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button